Münzen Diller - Kelten, Altdeutschland, Medaillen

Münzen Diller - Johannes Diller

Ohlstadter Str. 21 - 81373 München

Tel. 089-7603550

www.muenzen-diller.de

E-Mail: muenzen-diller@t-online.de

Fachgebiete: Kelten, Altdeutschland, Medaillen